Historia

Här har det funnits människor sedan lång tid tillbaka, det visar de många boplatser, fångstgropar, gravar och andra fornfynd som hittats.
Ett exempel är gravfältet ”Krankmårtenhögen”, från äldre järnåldern ca 200 f. Kr. – 200 e.Kr. där det finns ett trettiotal unika gravar.
På ett ställe i Storsjö by har man hittat mynt från tiden ca 200 f.Kr-600 e.Kr. Mynten kommer från ptolemeiska riket (Egypten), romerska riket och bysantiska riket. Förmodligen hade man ett varuutbyte med de riken mynten kommer ifrån.

Gravfält
Byns namn

När Storsjö fastställdes som poststation (före postnumrens tid) fick den tillägget kapell för att skilja den från andra poststationer med samma namn i Sverige. Begreppet kapell kommer från när Storsjö-Ljungdalen-Messlingen 1750 bildade ett eget kapellag, dvs egen församling. 1750 invigdes gravplatsen och 1751 byggdes ett kapell som sedan utvidgades och under början av 1800-talet blev den kyrka vi har idag.

storsjö kyrka
Sysselsättning

Sedan skogsbolagen köpte skogen av Storsjöborna på 1800-talet, var skogsarbete tillsammans med småbruk den vanligaste näringen i Storsjö.
Numera är det småföretagande, turism, säsongsarbeten, kyrkliga och kommunala arbeten m.m. som sysselsätter befolkningen.